Home

Welkom op de site van Kunst om de Hoek

Kunst om de Hoek is een netwerk van Houtense kunstenaars met als motto: Ontmoeten, Verbinden, Inspireren.

We komen uit vele disciplines, hebben plezier in het kunstenaarschap en willen deze passie delen met de Houtense gemeenschap. We geloven in laagdrempelige kunst die Houtenaren om de hoek kunnen vinden. In Kunst om de Hoek maakt het niet uit of je beginnend of gevorderd bent, kunst uit liefhebberij maakt of er (deels) van moet leven, of de creatieve ontmoeting of de PR de boventoon voeren. De gemeenschappelijke drijfveer is de persoonlijke band met kunst en kunst in Houten en daar iets mee doen.

Via Kunst om de Hoek krijgen we nieuwe impulsen, leren we anderen en hun creativiteit kennen, verbreden we onze horizon.

“We gebruiken de taal van de kunst om iets van betekenis te laten zien in het dorp Houten.” 

Enkele activiteiten van Kunst om de Hoek zijn de jaarlijkse Kunstfietsdagen, exposities van deelnemende kunstenaars o.a. in Theater aan de Slinger, Portretsessie in het Theater, Kunstkaarten van kunst in de openbare ruimte en enkele malen per jaar bijeenkomsten in de foyer van het Theater onder de naam Kunstcafé. Deze worden georganiseerd door werkgroepen, die uit het kunstenaarsnetwerk worden samengesteld. De werkgroepen wisselen door de jaren van samenstelling. De activiteiten kunnen alleen tot stand komen door er gezamenlijk de schouders onder te zetten.

Organisatie

Naast het kunstenaarsnetwerk bestaat een stichting met dezelfde naam, die bestaat uit de drie bestuursleden. De stichting draagt zorg voor de continuïteit, beheert de financiën en faciliteert activiteiten van de deelnemende kunstenaars.

Het bestuur van de stichting bestuurt het netwerk van de deelnemende kunstenaars alsof het een vereniging betreft, dus op democratische wijze en faciliterend.

Deelnemer worden?

Wil je graag andere makers van kunst ontmoeten en je laten inspireren? Je bent van harte welkom om je aan te sluiten bij Kunst om de Hoek. Iedereen, die op welke manier dan ook, iets van kunst maakt, is welkom. Het maakt niet uit of je nog maar net begint of al ver gevorderd of professioneel bent.

Wat verwachten we van je? We gaan er van uit dat je op een of andere wijze bij wil dragen aan het bevorderen van kunst en cultuur en actief wil zijn bij het organiseren van activiteiten. En je betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 80, waar alle organisatiekosten van de Kunstfietsdagen uit betaald worden plus de algemene kosten.

Je kunt je aanmelden door een bericht te sturen naar het e-mailadres info@kodh.nl. Er wordt daarna contact met je opgenomen en een kennismakingsgesprek georganiseerd met de voorzitter en een kunstenaar in een verwante discipline. 

Contact

Je kunt met vragen of opmerkingen terecht op het e-mailadres info@kodh.nl.

Facebook

Je vindt Kunst om de Hoek ook op Facebook.

Er wordt op dit moment gewerkt aan het verbeteren van de website van Kunst om de Hoek www.kodh.nl.
De vernieuwde website is naar verwachting gereed in het voorjaar van 2022. 
Op de website, waar je nu bent, vind je in beknopte vorm informatie over Kunst om de Hoek.