Menu

Menu Sluit

Vrouw aan de Hoogdijk

onderdeel van de TRAP route

ontwerp: Marijn te Kolsté,  2005
materiaal: brons

Op deze plaats is een bijzondere vondst gedaan:  het graf van een vrouw uit de Middeleeuwen, waarschijnlijk uit de 7e eeuw. Als grafgiften had ze een fraai kralensnoer, een spinklosje en een grote versierde bronzen schijf. Waarschijnlijk liggen in de omgeving meer graven  en werd het terrein gebruikt als grafveld van het nabij gelegen dorpje Westrum.

De Vrouw aan de Hoogdijk kon goed voor zichzelf zorgen, anders werd je niet zo oud.  Als beeld van haar geaard zijn en van de eenheid met de natuur staan haar voeten stevig op de grond, met haar gezicht naar de zon.

Locatie

Nabij de manege
Hoogdijk 11
3997MC Houten