Menu

Menu Sluit

Paard met Haan

onderdeel van de TRAP route

ontwerp: Marijn te Kolsté, 2006
materiaal: cortenstaal

Op deze locatie zijn resten opgegraven van boerderijen uit de 12e en 13e eeuw.  Hierbij is het skelet van een paard gevonden, met naast het hoofd het skelet van een haan. Vermoedelijk was het een grafgift. Rond 1150 leefden de mensen hier met hun dieren in één open ruimte. Er was geen douche of kraan, je had enkel elkaar en een vuur om je te verwarmen. Hoogstwaarschijnlijk woonden hier de mensen die Schalkwijk hebben helpen ontginnen, oftewel de wetering graven om het water af te voeren.

De archeologe was tot tranen toe geëmo-tioneerd toen ze deze grafvondst aan de kunstenares toonde. Dit inspireerde de kunstenares bij de keuze voor het beeld.

Locatie

Op de Vijfwal, Westrumspad, fietspadkruising Fluweelmos-Blauwgras
Westrumspad
3994KK Houten