Menu

Menu Sluit

LIMES logo

ontwerp: bestaand logo, gestileerd door Mark Bramer,  architectenbureau Van der Zee
materiaal: kunststof met led verlichting

De Limes is de grens van het Romeinse rijk  in onze con-treien. Deze liep net ten noorden van het huidige Houten langs de Kromme Rijn, en was voorzien van wachttorens. Dit komt terug in het gevel-plateau van dit multifunctio-nele gebouw. De gekleurde banen die ook op de gevel van het gebouw zichtbaar zijn, symboliseren de verschillende kleuren in het Romeinse landschap. Het gebouw staat op een archeologisch rijksmonument met resten uit de Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd. Om uitdrukking te geven aan deze bijzondere Romeinse geschiedenis, en om de rijke archeologische ondergrond bovengronds zicht-baar te maken, zijn de Limes naam en logo bedacht. Het op die manier verbeelden van archeologie is sinds de hervorming van het archeologisch bestel in 2007 een belangrijk speerpunt van de gemeente, de opdrachtgever en eigenaar van het gebouw.

Locatie

Multifunctionele Accommodatie LIMES (twee scholen, kinderdagverblijf en naschoolse opvang), Raaigras
Vedergras
3994NR Houten