Menu

Koninginnehuis Loerik

ontwerp: Marijn te Kolsté, 1997-1998
materiaal: baksteen en verf

Voor de wijk Loerik 1 werd gebouwd was er weiland. Een lege ruimte die zou verdwijnen? Nee, veranderen. Om de ruimte van de nieuwe wijk zichtbaar te maken zijn 950 ‘eerste stenen’ gemaakt voor de toekomstige bewoners. Deze stenen zijn in de gevel gemetseld, met een afwijkende kleur en met opschrift ‘Eerste Steen Koninginnehuis Loerik’. Tezamen vormen ze een markering van de wijk en dragen ze bij tot een wijkgevoel. De naam Koninginnehuis  verwijst naar Koninginnedag 1997, toen de ‘eerste stenen’ rondom de toren van de N.H. Kerk werden geëxposeerd.

Locatie

Woonhuizen in de wijk Loerik I eindigend op ‘land’ en sommige straten op ‘tuin’ of 'spoor’
Geuzenland 26
3994TG Houten