Menu

De Zeemeermin

ontwerp: Joop Hekman, 1969
materiaal: brons op basaltblokken

De Zeemeermin is meegekomen uit Utrecht na de fusie van enkele scholen tot wat nu de Heemlanden is. Een van deze fusiescholen was de HBS ‘de Munnik’ in Utrecht, die de opdracht tot het maken van het beeld heeft gegeven aan de kunstenaar, tevens oud leerling. Het beeld heeft jarenlang vlakbij de spoorlijn gelegen, overwoekerd door o.a. rozenstruiken en verzakt in de grond. Nadat het ‘gevonden’ was door de nieuwbouw van Theater de Slinger en de uitbreiding van de Heemlanden, is het beeld rond 2010 in ere hersteld in en op de huidige plek geplaatst.

Locatie

Sinds 1991 op het schoolplein van de Heemlanden, daarvoor bij de school de Munnik, Utrecht.
De Slinger
3995DE Houten