Menu

De Romeinse Tijd

onderdeel van de TRAP route

ontwerp: Marijn te Kolsté en Frans Maes, 2010
materiaal: brons

Op deze plek zijn bij een archeologische opgraving vier boerderijplattegronden gevonden uit de late ijzertijd (200 v. Chr.) tot de midden-Romeinse tijd (150 n. Chr.) met afvalkuilen, waterputten en bijgebouwtjes. Er is veel Romeins aardewerk aangetroffen. Waarschijnlijk hadden de bewoners intensieve (handels)betrekkingen met de Romeinen. Hoe bijzonder is het dat nu, ongeveer 2000 jaar verder, hier weer handel wordt gedreven. De Romeinen gingen heel anders om met het begrip tijd, met hoogst-waarschijnlijk minder hectiek en burnouts. De tijd van de dag dat het licht was werd door hen in 12 gelijke delen verdeeld, met dus meer rust in de winter, en meer energie en langere werkdagen in de zomer. Daarom was het eerste idee deze tijdsindeling weer te geven door een moderne, digitale klok. Dit zou betekenen dat de klok altijd de ‘verkeerde tijd’ aangeeft. Helaas was dit te ver buiten de lijntjes. Daarom wordt nu de Romeinse Tijd met een zonnewijzer getoond, zonder de associatie met een klok.

Locatie

Waterveste tegenover nr. 4, Rondeel
Waterveste 4
3992DB Houten