Menu

Menu Sluit

Home

Welkom op de site van Kunst om de Hoek

Doelstelling van Kunst om de Hoek

Kunst om de Hoek Houten verbindt (beeldend) kunstenaars en kunstliefhebbers uit Houten en omgeving, onder het motto Ontmoeten, Verbinden, Inspireren.

Heb je plezier in het maken of genieten van kunst dan ben je welkom bij Kunst om de Hoek. Kunst om de Hoek wil de passie voor kunst delen met de Houtense gemeenschap. We zetten in op laagdrempelige kunst dicht bij huis. 

Ben je beginnend of gevorderd kunstenaar, maak je kunst uit liefhebberij of wil je ervan leven, ben je opzoek naar creatieve ontmoetingen of zoek je vooral een promotie platform, dan is Kunst om de Hoek er voor jou. 

Via Kunst om de Hoek krijg je nieuwe impulsen, leer je anderen en hun creativiteit kennen, verbreed je jouw horizon en worden jij en jouw kunstwerken gezien.

“We gebruiken de taal van de kunst om iets van betekenis te laten zien in het dorp Houten.” 

Hoe werkt het?

Kunst om de Hoek organiseert enkele permanente diensten en jaarlijkse activiteiten. Kunstenaars en kunstliefhebbers kunnen naar gelang hun wensen deelnemen aan of gebruik maken van deze diensten en activiteiten en betalen dan hun aandeel in de kosten van die dienst of activiteit. Kunstenaars zijn geen deelnemer van Kunst om de Hoek en betalen geen jaarlijkse contributie.

Diensten en activiteiten

Website
De website www.kodh.nl van Kunst om de Hoek is een podium, waarop (beeldende) kunstenaars werk kunnen presenteren (tegen een geringe vergoeding). De website zal naar verwachting medio 2022 gereed zijn en is dan zo ingericht dat kunstliefhebbers naast nieuws van en over Kunst om de Hoek heel gericht bepaalde type kunst of kunstenaars kunnen vinden en contact kunnen leggen met een kunstenaar.
 
Nieuwsbrief
Met de Nieuwsbrief kunnen kunstenaars en kunstliefhebbers op de hoogte blijven van bijeenkomsten, exposities, of andere wetenswaardigheden op het gebied van (beeldende) kunst in en om Houten. Gebruik maken van deze dienst is gratis, aanmelden kan t.z.t. via de vernieuwde website en via info@kodh.nl
 
Kunstcafé
Kunst om de Hoek organiseert geregeld bijeenkomsten van het Kunstcafé, bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij kunst. De locatie van het Kunstcafé: de foyer van Theater aan de Slinger. Toegang is voor iedereen en gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Informatie over het Kunstcafé zal worden verstrekt via de website en de nieuwsbrief.
 
Exposities
Kunst om de Hoek werkt toe naar een gezamenlijke expositie in 2023 voor ieder die kunst wil presenteren, bijvoorbeeld zoals de Kunstfietsdagen die al vele jaren georganiseerd werden. 
Zowel individuele kunstenaars als kunstverenigingen kunnen hieraan deelnemen tegen een vergoeding om de kosten van de organisatie en PR te dragen. 
Voor deelname kan je rechtstreeks contact opnemen met de organisatie en hoef je niet langer deelnemer of gast van een deelnemer van Kunst om de Hoek te zijn. Te zijner tijd zal via de nieuwsbrief en de website worden gecommuniceerd wanneer de expositie plaatsvindt en hoe men zich hiervoor kan aanmelden.
 
Kunst in de openbare ruimte
Op de website van Kunst om de Hoek is een overzicht te vinden van alle kunstwerken in de openbare ruimte in Houten. Met de gemeente en enkele maatschappelijke instellingen wordt gewerkt aan een betere ontsluiting van deze kunstwerken voor het grote publiek.

Organisatie
Kunst om de Hoek is een stichting zonder winstoogmerk met drie bestuursleden plus een kleine groep actieve vrijwilligers. Deze kerngroep vormt de vaste basis, van waaruit activiteiten georganiseerd worden. De stichting biedt een formeel kader, o.a. voor het aanvragen van subsidies.
 
Meedoen?
Er is altijd ruimte voor enthousiaste vrijwilligers die mee willen helpen bij het organiseren van activiteiten. Dit kan zowel kortdurend, bij het organiseren van een project, of meer langdurig zijn. 
Heb je ideeën voor aanvullende activiteiten laat het ons weten, we gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken.
 
Voor jouw aanmelding als vrijwilliger of voor een plekje op de website of het ontvangen van de nieuwsbrief kun je je melden op info@kodh.nl.
 
Voorzitter; Wim Vleeskens, Secretaris; Marc van Meegeren, Penningmeester; Ton van Weers

Contact

Je kunt met vragen of opmerkingen terecht op het e-mailadres info@kodh.nl.

Facebook

Je vindt Kunst om de Hoek ook op Facebook.

Er wordt op dit moment gewerkt aan het verbeteren van de website van Kunst om de Hoek www.kodh.nl.
De vernieuwde website is naar verwachting gereed in het voorjaar van 2022. 
Op de website, waar je nu bent, vind je in beknopte vorm informatie over Kunst om de Hoek.