Tonny van Banning

Wat vorm krijgt kan van binnen naar buiten.
Wat verbeeld wordt werkt bevrijdend.

Sinds 2008 beeldhouw ik voornamelijk in hardsteen.

Met hulp van de steen zoek ik naar vormen die resoneren met waar ik in mijn leven mee bezig ben. Het steenhouwen met hamer en beitel brengt mij in contact met beelden die ergens in diepere lagen in mij huizen.

Als het beeld klaar is en anderen zeggen er iets over, herken ik vaak pas dat er in het beeld iets zit dat ikzelf in woorden niet kon uitdrukken.

Een beeld maken is een zoektocht met hulp van de steen. Het kijken, het vormgeven en het steenhouwen heb ik stap voor stap geleerd in de loop van de afgelopen jaren. Het waren Beatrijs van der Weijden, Marijn te Kolste, Rene van der Wiel, Gerard van Rooij en Ben Blaauw die vaak al eerder zagen waarheen ik op weg was dan ikzelf.

Woonadres

Het Hout 45
3991 MA   Houten

Atelier

Het Hout 45
3991 MA   Houten

tvanbanning@gmail.com

030 6350403