Interview met Liesbeth Aveling

“Wie is de voorzitter van Kunst om de Hoek”

Sinds 2006 is Liesbeth Aveling de voorzitter van KODH. Wie is de voorzitter?  Een interview.

Foto: Myra Wippler

Hoe ben je met KODH in contact gekomen?

Er waren al allerlei ontwikkelingen gaande op het gebied van cultuurbeleid, daarom werd er iemand gezocht met kennis van beleid en bestuur en uiteraard ook van kunst. Via een kennis werd ik benaderd door de stichting.

Je noemt allerlei ontwikkelingen. Wat is er gaande?

Vorig jaar is door de gemeente cultuurbeleid vastgelegd in de Kadernota Cultuurbeleid. Dit nieuwe beleid biedt kansen voor KODH en de daarbij aangesloten kunstenaars. Voorts is er natuurlijk de bouw van het cultuurcentrum. Dat biedt nieuwe expositiemogelijkheden voor kunstenaars. Maar ook op regionaal niveau zijn er ontwikkelingen, zoals ‘KunstCentraal’, een provinciale organisatie die de lokale culturele omgeving verbindt met het onderwijs.

Waarom pas jij zo goed bij die ontwikkelingen?

Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd en ben daarna gaan lesgeven aan de lerarenopleiding SOL. Daar leerde ik studenten o.a. beter kijken naar kunst. Eind jaren 80 werd ik beleidsmedewerker. Momenteel ben ik adviserend lid van het managementteam van de faculteit Maatschappij & Recht van de Hogeschool Utrecht en hou me o.a. bezig met de kwaliteitszorg en strategische beleidsontwikkeling. Ik kan dus als voorzitter van KODH mijn ‘oude liefde’ kunstgeschiedenis mooi combineren met de ervaring van mijn huidige werk. Want zowel in mijn werk als bij KODH is de vraag: welke kant moeten we op.

Welke kant moet KODH op?

De kunstenaars uit Houten en omgeving moeten prominenter in beeld komen in Houten. Dat gebeurde tot nu toe steeds eens per jaar tijdens de kunstfietsdagen. Dat kan beter, vinden we. Dit jaar waren we daarom ook betrokken bij de Houtense Cultuurnacht. Weliswaar vooral een plek voor podiumkunst, maar toch ook een culturele gebeurtenis van belang. Daar hoor je gewoon bij als kunstorganisatie.

Ook op het gebied van instellingen kan KODH beter zichtbaar worden. Er zijn mogelijkheden via KunstCentraal, waarbij Houtense kunstenaars een bijdrage kunnen leveren aan de kunsteducatie in het onderwijs. Kinderen moeten weten wat kunst is en wat kunstenaars doen.

Voorts moeten er meer mogelijkheden komen, of beter gezegd mogelijkheden benut worden, om te exposeren. Dat zal kunnen gebeuren in het cultuurcentrum, maar er is meer mogelijk. De bibliotheek staat open voor lokale kunstenaars, niet alleen van KODH, maar ook van Ars Peintura en fotoclub Perspectief. Zo zijn er meer plekken te bedenken waar tentoonstellingsmogelijkheden zijn.

Want hoe raak je bekend als kunstenaar? Is dat alleen maar toeval of moet je het toeval een handje helpen. Ik vind het laatste. KODH moet gelegenheden zoeken en kansen benutten op het gebied van de lokale culturele ontwikkeling.

Heb je een favoriet kunstwerk in huis?

Ja, een litho van Susan Point, een Inuit, die traditionele vormen modern toepast. Alleen niet te fotograferen voor een krantenfoto. Maar ik ben ook erg trots op een schilderij van mijn dochter Myra dat ik op de foto hierboven vasthoud.