Dietske Winkelhof exposeert

op dit moment in het zorgcentrum aan de Bernhardweg 69 in
Houten. En tot 15 juni in de Dorpskerk, Kerkplein 2 in Voorschoten.