Op deze pagina vinden de deelnemers aan KodH relevante actuele informatie zoals huishoudelijk reglement, afspraken en procedures. Op deze pagina staan recente verslagen van vergaderingen en een actuele lijst met deelnemers.
Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk Reglement KodH 27-02-2014

Adressenbestand KodH deelnemers met telefoon en mailadres
Provider staat adressen bestanden met e-mailadressen niet meer toe.
Bestand wordt opgestuurd op aanvraag door secretaris Kodh.
secretaris@kodh.nl

Afspraken deelname kunstfietsdagen 10 en 11 april 2021

– Het weekeinde 9 t/m 11 april, evaluatie maandag 12 april 2021.
– Dit jaar is het thema: 25 jaar Kunstfietsdagen.
– De gastenbijdrage is 30,- euro.
– Lootjes verkopen op vrijwillige basis. De netto opbrengst is een serieus onderdeel van de begroting.
– Bruun verzorgt de verwerking van de aanmeldingen voor de kunstfietsdagen.
– De sluitingstermijn voor aanmelding is 31 december 2020. 

Logo KodH 2016
Download JPEG bestand

Visitekaartjes met kodH logo
Download word bestand

KODH logo FINAL