Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen.

Voorzitter
Wim Vleeskens
voorzitter@kodh.nl
Secretaris Marc van Meegeren
secretaris@kodh.nl
Penningmeester Iddo Keunig
penningmeester@kodh.nl

 

Wat is Kunst om de Hoek?

De Stichting Kunst om de Hoek (KodH) bestaat sinds 1995 en is opgericht als platform voor beeldend kunstenaars die wonen of werken in Houten, Schalkwijk, Tull en ‘t Waal en ‘t Goy.
De doelstelling van de stichting is bij oprichting beschreven; het bevorderen van kunst en cultuur in Houten in de breedste zin van het woord.

De oprichtingsakte  van 11 maart 1997.BESTUUR1
Statuten KodH
en correspondentie van eerste bestuur.
Gazette 23 en Gazette 52

KodH is het platform voor Houtense kunstenaars; KodH ondersteunt kunst en cultuur en laat zien wat er gebeurd op dit gebied in interactie met de Houtense samenleving.
Kodh heeft 50 deelnemende kunstenaars. Zij presenteren zich op deze site onder de kop <kunstenaars> en in de kunstgids 2015. Hieronder de PDF daarvan

voorpagina Kunstgids KodH 2015

KodH wil Houten op verschillende manieren kennis laten maken met kunst van goede kwaliteit, los van stijl, werkvorm of materiaalkeuze, gemaakt door de bij de stichting aangesloten kunstenaars. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse Kunstfietsdagen in het laatste weekeind van juni en de kunstmarkt in september. Andere voorbeelden zijn de bijdrage aan exposities in ‘Theater aan de Slinger’ , etalage-exposities op het Rond en aan Houtense initiatieven zoals “Houtense Helden”.

De stichting ondersteunt organisatorisch en financieel werkgroepen van deelnemende kunstenaars. De kunstenaars nemen deel aan werkgroepen, die gezamenlijke activiteiten organiseren, zoals de Kunstfietsdagen, Kunstmarkt, bijeenkomsten ‘Geen Kunst Hoor’, Galerie in oude politiebureau en PR.
Op de bijeenkomsten van ‘Geen Kunst Hoor’ wordt aan de kunstenaars de mogelijkheid geboden elkaars werk te bekijken en te bespreken en ervaringen over het maken van kunst uit te wisselen. Deze avonden zijn open voor breder publiek.

Het KodH logo
Van analoog krantenknipsel uit 1998 in tot digitale versie van 2015
Eerste logo KodH

 

 

 

logo-kodh-JPG-300dpi-8x15-cm

 

 

 

logo KodH 2015

 

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen.

Voorzitter
Ton Mulders
030 6377497
voorzitter@kodh.nl
Secretaris Fred Nagtegaal
06 21261612
info@kodh.nl
Penningmeester Iddo Keuning
06 29098359
penningmeeesterkodh@gmail.com

Adres secretariaat:
Tingietersgilde 28
3994 XP Houten
06 21261612

Huishoudelijk reglement KodH
Huishoudelijk Reglement KodH 27-02-2014

Deelname aan de activiteiten van Kunst om de Hoek.

De stichting heeft deelnemende kunstenaars die deelnemen aan verschillende activiteiten van KODH en die organiseren, zoals de jaarlijkse kunstfietsdagen, kunstmarkt, exposities, de periodieke uitgave van de Kunstgids Houten etc. De stichting vraagt een financiële bijdrage aan de deelnemers en probeert ondersteunde financiering te vinden voor de verschillende activiteiten. De deelnemers verplichten zich om  zich in te spannen voor het eerder genoemde doel van de stichting en een actieve rol te spelen in de organisatie van activiteiten van de stichting. De stichting ondersteunt en promoot van hun kant de deelnemende kunstenaars.

Deelnemer worden?
De deelnemer woont in de gemeente Houten (kern of buitengebied, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal) of heeft daar een atelier. De deelnemer heeft een vakopleiding gevolgd of is autodidact en werkt (semi)professioneel of als amateur.

Van de deelnemende kunstenaars wordt het volgende verwacht.
Zij maken kwalitatief goede kunst.
–   De kunst heeft een eigen karakter, is oorspronkelijk en authentiek.
–   De kunst is origineel en verrast de toeschouwer.
–   De kunst verenigt techniek, vorm en inhoud tot een samenhangende geheel.
Zij hebben ervaring met het maken van kwalitatief goede kunst.
Zij zijn kunstenaars die het vermogen hebben om.
–  ‘Professioneel’ kunnen denken over kunst en het maken daarvan.
–  Introspectie hebben en reflectie kunnen geven over eigen werk.
–  Steeds weer naar inventieve en creatieve oplossingen kunnen zoeken.
–  Hun kunstproductie kunnen vernieuwen en verbeteren.
Zij leveren een bijdrage aan het bevorderen van de kunst en cultuur in Houten.
Zij leveren een bijdrage aan werkgroepen, onderlinge ontwikkeling en
verbondenheid KodH.

Kunstenaars die willen deelnemen aan de activiteiten van de Stichting Kunst om de Hoek kunnen zich opgeven bij het secretariaat met het verzoek om deelnemer te worden. Mail naar info@kodh.nl
We vragen hen persoonsgegevens en een portfolio van hun werk op te sturen naar het secretariaat.
We nemen dan zo spoedig mogelijk contact voor een gesprek en atelierbezoek.