Op deze pagina vinden de deelnemers aan KodH relevante actuele informatie zoals huishoudelijk reglement, afspraken en procedures. Op deze pagina staan recente verslagen van vergaderingen en een actuele lijst met deelnemers.
Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk Reglement KodH 27-02-2014

Adressenbestand KodH deelnemers met telefoon en mailadres
Provider staat adressen bestanden met e-mailadressen niet meer toe.
Bestand wordt opgestuurd op aanvraag door secretaris Kodh.
secretaris@kodh.nl

Afspraken deelname kunstfietsdagen 27 en 28 juni 2020

– Het weekeinde 26 t/m 28 juni evaluatie maandag 29 juni 2020.
– Dit jaar is het thema VRIJHEID in de breedste zin van het woord.
– De gastenbijdrage is 30,- euro.
– Lootjes verkopen op vrijwillige basis. De netto opbrengst is een serieus onderdeel van de begroting.
– Anja zal dit jaar voor de laatste keer de verwerking van de aanmeldingen voor de kunstfietsdagen op zich nemen. Dit jaar is de sluitingstermijn 31 maart. 

Kunstfietsdagen 2021 op 10 en 11 april!

Afspraken Theater aan de Slinger

Logo KodH 2016
Download JPEG bestand

Visitekaartjes met kodH logo
Download word bestand

KODH logo FINAL