Op deze pagina vinden de deelnemers aan KodH relevante actuele informatie zoals huishoudelijk reglement, afspraken en procedures. Op deze pagina staan recente verslagen van vergaderingen en een actuele lijst met deelnemers.
Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk Reglement KodH 27-02-2014

Verslag laatste Algemene Vergadering KodH
Verslag AV 2017-06-01

Profiel voorzitter en secretaris KodH, voor zoek cie
Werving nieuwe Voorzitter en Secretaris Stichting Kunst om de Hoek

Adressenbestand KodH deelnemers met telefoon en mailadres
Provider staat adressen bestanden met e-mailadressen niet meer toe.
Bestand wordt opgestuurd op aanvraag door webmaster Kodh. webmaster@kodh.nl

Afspraken deelname kunstfietsdagen 23 en 24 juni 2018
Inschrijven via Anja Grondman voor 6 april.
Geen kosten voor deelnemers die vóór 6 april lid zijn van KODH.
Deelnemers zorgen ook voor PR via eigen kanalen.
Men exposeert beide dagen in elk geval van 12.00 tot 17.00 uur.
Elke deelnemer mag één werk inbrengen voor de centrale expositie, mits op tijd ingeleverd (informatie hierover volgt tzt.). 

Men kan zelf kiezen en regelen om solitair of groepsgewijs, met of zonder gasten, te exposeren.
Er is geen maximum gesteld aan het aantal gastexposanten per deelnemer.
Gastexposanten betalen 70 euro voor opname in de folder, meedoen met de centrale expositie en PR.
Gastvrouw/heer van KodH is verantwoordelijk voor kwaliteit en betaling.
Post voor gasten verloopt via gastvrouw/heer.
Mail met de KFDcie via:  kunstfietsdagen@kodh.nl 

Afspraken Theater aan de Slinger
Afspraken exposeren in Theater aan de Slinger

Afspraken exposeren Galerie KodH bij HH, voormalig politiebureau aan de Slinger
spelregels-exposeren-galerie-kunst-om-de-hoek

Logo KodH 2016
Download JPEG bestand

Visitekaartjes met kodH logo
Download word bestand

KODH logo FINAL